Белодробни болести

 

 
Рейтинг: 3.00
(40)
За мен
За контакти
Сертификати
Отзиви
Интервюта
Публикации
Конгреси
Консултации
Фото Галерия
ВръзкиПубликации / ЗА ПНЕВМОНИЯТА НАКРАТКО

ЗА ПНЕВМОНИЯТА НАКРАТКО
06.02.10 22:25

Автор:д-р Атанас Янев, доц. Коста Костов Клиника по белодробни болести Военномедицинска Академия - София
Публикация в списание МЕДИКАРТ брой №1 март 2008г. 10 - 14стр.
Вземи в gLOG
ЗА ПНЕВМОНИЯТА ВО КРАТЦЕ
 
д-р Атанас Янев, доц. Коста Костов
Клиника по белодробни болести
Военномедицинска Академия, София
 
 
                Определение. Остро протичаща възпалителна болест, инфилтрираща белия дроб, ангажираща алвеолите и интерстициума, с предхождащо или последващо засягане и на бронхиалното дърво.
                Епидемиология. Широко разпространение на болестта се обуславя от многообразието на причинителите, климатични и географски особености на ареала. Наблюдава се повишена честота в зимните месеци в нашите географски ширини, когато рискът от простуда е повишен, а от друга страна и социалния контакт в затворени помещения е увеличен. В последните десетилетия се отбелязва неколкократно нарастване на заболеваемостта, като в момента е от 6/1000 до 34/1000 в зависимост от възрастта, географската локализация, превантивни мероприятия и нивото на медицинско обслужване. При различни проучвания процента хоспитализирани, болни от пневмония, се движи между 10% до 42%. Болестта заема четвърто място при хоспитализираните болни  и пето по смъртност, като процентно е 5% при млади, неувредени хора, 30-40% при възрастни и с придружаваща болест и достига до 50% при вътреболнични инфекции. Честотата на пневмониите преобладава в рискови общности, социални домове, съпътсваща патология, алкохолици, наркомани, имунокомпромитирони.
                Класификация. Класификациите на болестта са многобройни, патологоанатомични, клинични, имунологични, но в практиката намират приложение етиологичната класификация, според причинителите – бактириални, атипични, микотични, вирусни, алергични, причинени от физически и химически агенти, смесени и неуточнена етиология /П.Добрев/. Другакласификация намерила практичаско приложение и наложила се в последните година е на Morton и Schwerzбазирана на мястото и  начина на заболяване: пневмония придобита в обществото /ППО/, пневмонии придобити в болница /нозокомиални/, пневмонии при механична вентилация, пневмонии при пациенти с имунен дефицит, аспирационни и рецидивиращи пневмонии.
                Патагенеза. Различни са пътищата на проникване на причинителите в белия дроб, като най –чест е въздушно капковия, чрез инхалация на инфектиран аерозолен облак. При заболяване на горните дихателни пътища става аспирация на орофарингеалната секреция и това е втория път на попадане на инфекциозен причинител в белия дроб. Ятрогенно при интервенционални манипулации, може де инокулира директно причинител, например при нестерилен бронхоскоп, интубационна тръба. При хронични заболявания на белия дроб става  колонизация с микробен агент, които се потиска при лечение, но с невъзможност за пълна ерадикация. При възпалителен процес в самия организъм белия дроб може да се засегне по съседство, при наличие на възпалително огнище в близост /субдиафрагмален абсцес, медиастинит/, така и при далечно огнище, чрез хематогенна или лимфогенна десиминация.
                Клинична картина. Клиничната характеристика на състоянието на пациента в голям процент от случаите се владее от бронхо-белодробен и фебрилно-интоксикационен синдроми. В първия, анамнестично пациентите съобщават за кашлица, експекторация, с вариабилност на цвета, диспное, гръдна болка, често и шумно дишане, а при втория са налице астено-адинамия, висок фебрилитет, главоболие, болка в мускули и стави, намален апетит, както и извънбелодробна симптоматика като промяна в сънанието при възрастни пациенти и коремвни болки при деца. При засягане от възпалителния процес на други органи и системи, съответните локални оплаквания. Интензитета на изява на клиничната картине е различна в зависимосто от възрастта, имуно-биологичното състояние на пациента и невинаги в корелация с обективната находка.
                Диагноза. След анамнеза и клинично съмнение за пневмония преминаме към втората стъпка с провеждане на физикален преглед, при който при огледа установяваме, зачервена или бледовата, изпотена кожа, чест херпес симплекс на устата, лигавиците могат да бъдат ливидни при дихателна недостатъчнаст, учестена дихателна дейност. При аускултация класическите признаци на инфилтрат, усилен гласов фремитус, притъпление при перкусия и бронхо-везикуларно или бронхиално дишане при аускултация. Поява на дребни влажни хрипове в фазата на инфилтрация или всмекване с различна интензивност. Промяна на аускултаторната находка при усложнения, поява на плеврален излив с плевралното триене в началните етапи, скъсения перкуторен тон и отслабено везикуларно дишане при набиране ексудата. Но често в практиката липсва физикална находка или тя е много бедна и при тежка клинична картина и неповлияване от предписаното антибиотично лечение трябва да се суспектира пневмония и премине към пинструментална и лабораторна диагностика.
                Рентгенографията на бял дроб е основното и задължително изследване тъй като диагнозата е предимно рентгенологична. Разбира се в дсиференциално диагностично отношение могат да стоят и други заболявания, но диагностиката тръгва от най-вероятнотои най–честото заболяване представено като рентгенологично засенчване - пневмония.
                На второ място идват лабораторните изследвания като пьлна кръвна картина, урина и биохимични изследвания. Скоростта на утаяване на еритроцитите може да ни послужи, не само за индикация на възпаление, но и за преценка тежестта на процеса, като връзката е не винаги право пропорционална, при имунодефицитни състояния, тежки хронични заболявания и др. Метод с по –голяма сензибилност е CRP/ С – реактивния протеин/. Диференциалното броене на левкоцитете дава представа за тежестта на възпалението, понякога ориентира за етиологията, бактериална, гнойна с олевяване или атипична, вирусна при увеличавене броя на лимфомононуклеарите, а понякого дава основната диагноза довела до пневмония, левкемия, инфекциозна мононуклеоза и др. Урината е тъмна, конциентрирана с високо отнжосително тегло поради дехидратиране, тенденция към подкисляване. Може да се установи протеинурия, уробилинурия, хипохлорурия, хипофосфатурия поради токсико-инфекциозно засягане на бъбреците. Задължителни биохимични изследвания при диагностика на пневмония са кръвна захар /при ззахарен диабет е намален клетъчения имунитет/, креатинин и чернодробни проби / уточнямане на евентуално токсико- инфекциозно засягане на бъбреци и черен дроб/, протеинограма / е обуславят възможността за пренасяне на антибиотичната молекула а понякотга и основната диагноза напр. Миелом/. Най-честата причина за сърдечни усложнения, ритъмни, проводни а и смърт е диселектролитемията, затова важно е изследването и проследяването нивото на калий, натрий, калций
                След поставяне на диагноза идва проблема със съответната преценка за хоспитализацияна пациентаи стратификация на риска от смърт, като се отчита наличието на модифициращи фактори, като възраст над 65 години, лечение с вета-лактами през последните три месеца, хроничен етилизъм, имуносупресивни състояния, множествена медицинска коморбидност, деца в детски градини, жеивеещи в социални домове иппридружаващи хронични заболявания от други органи и системи (Табл.1).
 
               Табл.1.  Точкова система PORT(Patient Outcomes ResearchTeam)
                       Група за изследване на изхода при пациенти с пневмония
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТОЧКИ
Демографски фактори
Мъж
Жена
Възраст (години)
Възраст (години) – 10
Старчески дом, хоспис
+ 10
Придружаващи заболявания
  • Неоплазма
  • Чернодробно заболяване
  • Застойна сърдечна слабост
  • Мозъчно-съдова болест
       ●     Бъбречно заболяване
 
+ 30
+ 20
+ 10
+ 10
+ 10
Физикално изследване(признаци)
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..30 край 
12075. Natalibam
22.05.18
03:56
Document primer http://abc-trading.com.ua/?act=Скачать-топографическую-анатомию.html Blank obrazec http://2004959.ru/?doc=учебник-эпизоотология-ветеринария-скачать.html
12074. Natalibam
22.05.18
03:52
Incredible lots of amazing information!

http://2004959.ru/?doc=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
Medical document 010

http://adtpro.ru/?docx=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5.html
12073. Natalibam
22.05.18
03:29
Truly quite a lot of amazing facts. http://2fish.ro/?obrazec=Скачать-книгу-онлайн-бесплатно-сексологию.html Medical document 009 http://adtpro.ru/?docx=Устройство-и-назначение-главного-выключателя-на-электровозах.html
12072. Natalibam
22.05.18
02:39
Medical document 006 http://2fish.ro/?obrazec=Электронная-история-болезни-определение.html Truly quite a lot of amazing facts. http://2004959.ru/?doc=скачать-видео-о-лечении-позвоночной-грыжи.html
12071. Natalibam
22.05.18
00:55
Blank primer http://abc-trading.com.ua/?act=Топик-на-английском-языке-на-тему-медицина.html Medical documents 001 http://2fish.ro/?obrazec=Учебник-по-микробиологии-черкес-бельская-богоявленская.html
12070. Natalibam
21.05.18
02:42
Incredible lots of amazing information!

http://wallstreetbiz.ru/?page=методика-лечения-простатита-полная-версия-скачать.html
Document obrazec

http://2004959.ru/?doc=таблица-болезней-и-негативных-мыслей.html
12069. Anadybam
20.05.18
15:12
Medical document 010 http://bgimages.pl/?top=Оформление-заявления-прокурору.html Blank doc http://bgimages.pl/?top=Образец-заполненного-заявления-р13001.html
12068. Anadybam
19.05.18
17:21
Medical documents 001 http://bgimages.pl/?top=Бланки-бухгалтерской-отчетности-образца.html Document primer http://bgimages.pl/?top=Трудовой-договор-унифицировaннaя-формa.html
12067. kamagra 100 mg oral jelly
28.03.18
22:57
kamagra oral jelly for sale in usa illegal
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly amazon</a>
kamagra oral jelly sildenafil vol 3
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly usa</a>
kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly for sale
12066. Fake Essay Writer
28.02.18
09:36
essays <a href="http://essays.store">essays</a> write essays <a href=http://essays.store>kinds of essay writing</a>
12065. Term Paper Writer
17.02.18
11:05
writing an essay for college admission <a href="http://essays.store">write essays for me</a> application essays <a href=http://essays.store>write essays</a>
12064. Personal Loans
11.02.18
20:30
web loan <a href="https://webloan.us.com">online loans bad credit</a> online loans for bad credit <a href=https://webloan.us.com>online loans bad credit</a>
12063. state auto insurance
11.02.18
19:53
get multiple auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotescomparison.us.com">auto insurance quotes</a> auto insurance comparison <a href=https://autoinsurancequotescomparison.us.com>auto insurance comparison</a>
12062. Loans
11.02.18
19:50
payday loans online <a href="https://onlinepayday.us.com">online payday loans</a> no fax payday loan <a href=https://onlinepayday.us.com>loan payoff</a>
12061. Write My Thesis
11.02.18
17:47
term papers essay <a href="https://termpaper.us.com">term paper</a> term paper <a href=https://termpaper.us.com>term paper assignment</a>
12060. JamesRax
11.02.18
17:27
payday lenders direct <a href="https://directpaydayloanlenders.webcam">advance cash payday loan</a> direct payday loan lenders <a href=https://directpaydayloanlenders.webcam>payday loan direct lenders</a> cash advance loan <a href="https://cashadvanceloan.bid">cash advance loan</a> cash advance loan <a href=https://cashadvanceloan.bid>fast payday loans</a> payday loans for bad credit <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">pay day lenders</a> payday loans bad credit <a href=https://paydayloansforbadcredit.stream>payday loans online direct lender</a> buy essays <a href="https://buyessays.stream">college essays</a> buy essays online <a href=https://buyessays.stream>buy essays</a> writing services <a href="https://buyessayonline.cricket">chemical engineering homework help</a> buy essay online <a href=https://buyessayonline.cricket>buy essay online</a> a payday loan <a href="https://moneyloan.trade">easy online payday loans</a> online installment loans <a href=https://moneyloan.trade>money loan</a> live chat <a href="https://webcammasturbation.stream">webcam dildo</a> webcam masturbation <a href=https://webcammasturbation.stream>webcam masturbation</a> easy online payday loans <a href="https://easypaydayloansonline.science">best payday loans online</a> best payday loans online <a href=https://easypaydayloansonline.science>easy online payday loans</a> payday lenders direct <a href="https://paydaylendersdirect.webcam">best online loans</a> payday loan direct lenders <a href=https://paydaylendersdirect.webcam>online payday loan lender</a>
12059. Online Essays
11.02.18
16:54
research paper <a href="https://researchessay.us.com">write a research paper</a> research essay <a href=https://researchessay.us.com>essays and research papers</a>
12058. Cash Loan
11.02.18
16:27
private money lenders <a href="https://moneylenders.us.org">money lenders</a> personal lending <a href=https://moneylenders.us.org>money lenders</a>
12057. Spotloan
11.02.18
15:47
online payday <a href="https://onlinepayday.us.com">online payday</a> best payday loans <a href=https://onlinepayday.us.com>online payday</a>
12056. Quick Loan
11.02.18
15:40
online payday <a href="https://onlinepayday.us.com">bad credit loans guaranteed</a> online payday loans <a href=https://onlinepayday.us.com>online payday loans</a>
12055. JamesRax
11.02.18
15:36
research writing <a href="https://buyessayonline.cricket">buy essays online</a> buy essay online <a href=https://buyessayonline.cricket>online essay</a> adult cam sites <a href="https://adultcamsites.trade">sluts online</a> free adult web cam <a href=https://adultcamsites.trade>adult cam sites</a> research papers <a href="https://schoolpapers.trade">school papers</a> solve my math <a href=https://schoolpapers.trade>solve my math</a> college essay help <a href="https://collegeapplicationessay.bid">writing a introduction for a research paper</a> college essay help <a href=https://collegeapplicationessay.bid>essay corrector</a> college entrance essays <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">college essays online</a> common application essay prompts <a href=https://commonapplicationessayprompts.science>essay help uk</a> write a paper <a href="https://writeapaper.stream">write a paper</a> student homework help <a href=https://writeapaper.stream>write a paper</a> buy essays online <a href="https://buyessays.stream">college essays</a> buy essays <a href=https://buyessays.stream>essay writing assignment help</a> easy approval payday loans <a href="https://easyloans.webcam">online payday loan application</a> payday loans <a href=https://easyloans.webcam>loans online</a> college paper <a href="https://collegepaper.trade">college paper</a> i need homework help <a href=https://collegepaper.trade>college paper</a>
12054. Write Essays For Me
11.02.18
15:05
essay writing rubric 5th grade <a href="https://researchessay.us.com">write my research paper</a> writing a research paper <a href=https://researchessay.us.com>research paper</a>
12053. Loan
11.02.18
14:42
payday loans direct lender <a href="https://unsecuredloans.us.com">unsecured loans</a> unsecured loans <a href=https://unsecuredloans.us.com>loan iq</a>
12052. Payday Loan Online
11.02.18
14:36
loans with low interest <a href="https://emergencyloans.us.com">online payday advances</a> emergency loans <a href=https://emergencyloans.us.com>express loans</a>
12051. JamesRax
11.02.18
14:32
payday advance <a href="https://advancepaydayloans.cricket">payday advance loans</a> advance payday loans <a href=https://advancepaydayloans.cricket>payday advance loan</a> college application essay <a href="https://collegeapplicationessay.bid">college essay help</a> college essay help <a href=https://collegeapplicationessay.bid>college application essay</a> australia assignment help <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">common application essay prompts</a> common application essay prompts <a href=https://commonapplicationessayprompts.science>common application essay prompts</a> write a paper <a href="https://writeapaper.stream">write a paper</a> doing a dissertation <a href=https://writeapaper.stream>do my math homework</a>
12050. Cheap Essays
11.02.18
13:46
argumentative essay <a href="https://argumentessay.us.com">an argumentative essay</a> write an argumentative essay <a href=https://argumentessay.us.com>essays for college</a>
12049. Online Payday Loans
11.02.18
10:40
credit personal loans <a href="https://personalloans.store">personal loans</a> loans personal <a href=https://personalloans.store>instant cash loans no credit check</a>
12048. Photo Assignment
11.02.18
09:43
essay writing <a href="https://essaywriting.us.com">essay writing</a> quotes for college essays <a href=https://essaywriting.us.com>essays on helping others</a>
12047. cheap car insurance
11.02.18
07:47
cheap auto insurance in georgia <a href="https://insuranceauto.us.com">auto insurance florida</a> insurance auto <a href=https://insuranceauto.us.com>insurance auto</a>
12046. Loans
11.02.18
07:31
small loans <a href="https://smallloans.us.com">small loans</a> quickloans <a href=https://smallloans.us.com>personal loan forms</a>
12045. Buy Essay Paper
11.02.18
06:45
research essay <a href="https://researchessay.us.com">research essay</a> essay yazma <a href=https://researchessay.us.com>research paper</a>
12044. JamesRax
11.02.18
06:10
free sex webcam <a href="https://freewebcamsex.stream">chat rooms</a> cam porn <a href=https://freewebcamsex.stream>live webcam porn</a> fuck show <a href="https://freechatrooms.webcam">dildo show</a> free chat rooms <a href=https://freechatrooms.webcam>free sex web chat</a> easy online payday loans <a href="https://easypaydayloansonline.science">easy online payday loans</a> best payday loans online <a href=https://easypaydayloansonline.science>best payday loans online</a>
12043. Payday
11.02.18
05:44
personal loan interest calculator <a href="https://creditloans.us.com">online payday loan application</a> bad credit loans <a href=https://creditloans.us.com>bad credit loan</a>
12042. JamesRax
11.02.18
05:38
chat sex <a href="https://chatsex.bid">chat sex</a> free sex chat <a href=https://chatsex.bid>wife webcam</a> do homework for me <a href="https://bestessaywritingservice.science">management homework help</a> paper writing <a href=https://bestessaywritingservice.science>write my research paper cheap</a> direct lenders online loans <a href="https://onlineloansdirectlenders.stream">direct lender loans</a> fast loans no credit check <a href=https://onlineloansdirectlenders.stream>direct online lenders</a> webcam slut <a href="https://wifewebcam.cricket">wife webcam</a> wife webcam <a href=https://wifewebcam.cricket>wife on webcam</a> quick loans 100 approval <a href="https://quickloans100approval.stream">payday loan companies</a> quick loans 100 approval <a href=https://quickloans100approval.stream>online installment loans</a> small payday loans <a href="https://smallpaydayloans.bid">payday loans on line</a> best payday loans <a href=https://smallpaydayloans.bid>small payday loans</a>
12041. Instant Online Loans
11.02.18
05:03
personal loans for bad credit <a href="https://personalloansforbadcredit.us.com">personal loans bad credit</a> personal loan poor credit <a href=https://personalloansforbadcredit.us.com>personal loans bad credit</a>
12040. Cheap Essays
11.02.18
03:38
written assignment <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writer services</a> college paper writing service <a href=https://paperwritingservice.us.com>college paper writing</a>
12039. Pay Day Loan
11.02.18
03:25
small personal loans with bad credit <a href="https://smallloans.us.com">1000 loan</a> small loans <a href=https://smallloans.us.com>small loans</a>
12038. cheap insurance
11.02.18
02:35
auto insurance quotes georgia <a href="https://carinsurancequote.us.com">online car insurance quote</a> car insurance quote online <a href=https://carinsurancequote.us.com>car insurance quote</a>
12037. Get A Loan
11.02.18
01:21
loans online <a href="https://loansonline.shop">web loan</a> loans online <a href=https://loansonline.shop>ez payday loans locations</a>
12036. JamesRax
11.02.18
00:09
payday loan direct lender <a href="https://paydayloandirectlender.webcam">payday loan direct lender</a> direct lender payday loans <a href=https://paydayloandirectlender.webcam>direct payday loan lenders</a> payday loans direct lenders <a href="https://paydayloansdirectlenders.stream">payday lenders direct</a> payday loans direct lenders only <a href=https://paydayloansdirectlenders.stream>payday loans direct lenders only</a> direct lenders immediate payment loans <a href="https://onlinepaydayloansforbadcredit.bid">direct online lenders</a> online payday loans for bad credit <a href=https://onlinepaydayloansforbadcredit.bid>loans online bad credit</a> college essays <a href="https://goodcollegeessays.science">good college essays</a> good college essays <a href=https://goodcollegeessays.science>can i pay someone to do my assignment</a> payday advance loan <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.stream">online payday loan application</a> online payday loan <a href=https://onlinepaydayadvanceloan.stream>online payday advance loan</a> same day payday loans no credit check <a href="https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan">instant online payday loan</a> online payday loan instant approval <a href=https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan>online payday loan lender</a> same day loans <a href="https://samedayloans.cricket">emergency loans no credit check</a> same day payday loans online <a href=https://samedayloans.cricket>same day loans</a> speedy cash payday loans online <a href="https://instantpaydayloans.webcam">the best online payday loans</a> instant online loans <a href=https://instantpaydayloans.webcam>online payday loans</a> buy essay online uk <a href="https://collegeessayhelp.cricket">best college application essays</a> college essay help <a href=https://collegeessayhelp.cricket>help write an essay</a>
12035. Pay To Do Homework
10.02.18
22:58
argument essay <a href="https://argumentessay.us.com">writing an argumentative essay</a> argument essay <a href=https://argumentessay.us.com>write an argumentative essay</a>
12034. Direct Lenders
10.02.18
22:54
installment loans online <a href="https://installmentloansonline.us.com">online installment loans</a> direct lender installment loans <a href=https://installmentloansonline.us.com>installment loans no credit</a>
12033. nationwide insurance
10.02.18
21:50
liberty car insurance <a href="https://carinsurancequote.us.com">the general car insurance quotes online</a> car insurance quote <a href=https://carinsurancequote.us.com>car insurance quote</a>
12032. Essay Writer Review
10.02.18
21:30
argumentative essays <a href="https://argumentessay.us.com">argument essay</a> easy argumentative essay <a href=https://argumentessay.us.com>homework stress essay</a>
12031. vehicle insurance
10.02.18
20:46
auto insurance comparison <a href="https://autoinsurancequotescomparison.us.com">direct general auto insurance quote</a> auto insurance quotes comparison <a href=https://autoinsurancequotescomparison.us.com>get car insurance online</a>
12030. Money Loan
10.02.18
20:39
online installment loans <a href="https://loansonline.store">installment loans online direct lender</a> installment loans online <a href=https://loansonline.store>short loans online</a>
12029. JamesRax
10.02.18
19:22
the best online payday loans <a href="https://thebestonlinepaydayloans.trade">online payday loans</a> small online payday loans <a href=https://thebestonlinepaydayloans.trade>small online payday loans</a> university of texas essays <a href="https://schoolpapers.trade">homework help history</a> help with college essay writing <a href=https://schoolpapers.trade>school papers</a> writing a personal essay for college <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">college application essays</a> help on writing an essay <a href=https://commonapplicationessayprompts.science>homework helper</a> advance payday loans <a href="https://guaranteedpaydayloans.webcam">online payday loans instant approval</a> guaranteed payday loans <a href=https://guaranteedpaydayloans.webcam>guaranteed payday loans</a> maths homework help online <a href="https://researchpaperproposal.trade">scholarship essay</a> research paper proposal <a href=https://researchpaperproposal.trade>literature review research methodology</a>
12028. Essay Writings
10.02.18
19:05
write my research paper <a href="https://researchessay.us.com">research paper</a> write a research paper <a href=https://researchessay.us.com>buy research papers</a>
12027. JamesRax
10.02.18
16:59
sex chat <a href="https://chatsex.bid">sex chat</a> chat sex <a href=https://chatsex.bid>chat sex</a> easy payday loans online <a href="https://easypaydayloansonline.science">same day payday loans no credit check</a> payday loans with no credit check <a href=https://easypaydayloansonline.science>easy payday loan</a> free webcam sex chat <a href="https://freewebcamsex.stream">free webcam sex</a> sex video chat <a href=https://freewebcamsex.stream>free webcam sex</a> bad credit payday loans direct lenders <a href="https://badcreditpaydayloansdirectlenders.cricket">bad credit payday loans direct lenders</a> bad credit payday loans direct lenders <a href=https://badcreditpaydayloansdirectlenders.cricket>bad credit payday loans direct lenders</a> cash loans <a href="https://quickloans.trade">payday loans</a> quick loans <a href=https://quickloans.trade>quick loans</a> money loan <a href="https://moneyloan.trade">fast cash loans</a> online loan <a href=https://moneyloan.trade>payday loan companies</a> college essays <a href="https://collegepaper.trade">college paper</a> college essay <a href=https://collegepaper.trade>college paper</a> essay online <a href="https://buyessayonline.cricket">buy essay online</a> buy an essay <a href=https://buyessayonline.cricket>best assignment writing service</a> online loans <a href="https://samedaypaydayloansonline.bid">payday loans online direct lender</a> a payday loan <a href=https://samedaypaydayloansonline.bid>same day payday loans online</a> direct payday loan lenders <a href="https://directpaydayloanlenders.webcam">getting a loan</a> direct lender loans <a href=https://directpaydayloanlenders.webcam>payday loan direct lenders</a>
12026. Speedy Cash
10.02.18
16:32
small online payday loans <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans no credit check</a> online installment loans <a href=https://installmentloans.us.com>loans in texas</a>
12025. Buying Essays Online
10.02.18
16:04
argument essay <a href="https://argumentessay.us.com">writing an argumentative essay</a> write an argumentative essay <a href=https://argumentessay.us.com>buy college essays online</a>
12024. Paydayloan
10.02.18
15:26
unsecured personal loans <a href="https://personalloansonline.us.org">best personal loans</a> personal loans unsecured <a href=https://personalloansonline.us.org>alternatives to payday loans</a>
12023. carinsurance
10.02.18
14:49
cheap auto insurance <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">extremely cheap auto insurance</a> cheap auto insurance <a href=https://cheapautoinsurance.us.org>accurate automotive</a>
12022. JamesRax
10.02.18
13:45
best payday loans online <a href="https://bestpaydayloans.stream">cash loan advance</a> best payday loans online <a href=https://bestpaydayloans.stream>best payday loans online</a> utexas online homework <a href="https://collegeessayprompts.trade">argument essay</a> essay writing service <a href=https://collegeessayprompts.trade>college essay prompts</a> loan <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">online payday loans for bad credit</a> payday loans no credit check <a href=https://paydayloansforbadcredit.stream>payday loans for bad credit</a> write essay <a href="https://essayprompts.cricket">essay helper</a> college essay prompts <a href=https://essayprompts.cricket>research essay</a> write a paper <a href="https://writeapaper.stream">write a paper</a> write my paper for me <a href=https://writeapaper.stream>persuasive essay help</a> payday loans online <a href="https://thebestonlinepaydayloans.trade">payday loans bad credit</a> the best online payday loans <a href=https://thebestonlinepaydayloans.trade>the best online payday loans</a> wife webcam <a href="https://wifewebcam.cricket">wife webcam</a> wife webcam <a href=https://wifewebcam.cricket>webcam slut</a>
12021. safeauto insurance
10.02.18
13:20
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">freeway auto insurance</a> nj auto insurance <a href=https://autoinsurancequotes.us.org>auto insurance florida</a>
12020. Assignment Helper
10.02.18
13:03
term paper writer <a href="https://termpaper.us.com">internet term paper</a> buy term paper <a href=https://termpaper.us.com>term paper research</a>
12019. JamesRax
10.02.18
12:27
writing services <a href="https://criticalessay.trade">write essay</a> abortion research paper <a href=https://criticalessay.trade>argumentative essay</a> bad credit payday loans <a href="https://internetpaydayloans.stream">internet payday loans</a> payday loans on line <a href=https://internetpaydayloans.stream>internet payday loans</a> no credit loans guaranteed approval <a href="https://bestpaydayloan.stream">best payday loan online</a> best payday loan online <a href=https://bestpaydayloan.stream>best payday loan online</a> payday loans lenders <a href="https://paydayloanslenders.stream">payday loans lenders</a> pay day loan <a href=https://paydayloanslenders.stream>payday faxless fast cash loan</a> buy research papers online no plagiarism <a href="https://paperwriting.webcam">paper writing</a> writing a paper <a href=https://paperwriting.webcam>paper writing</a> instant payday loans <a href="https://paydayloansdirectlenders.stream">payday loans direct lenders</a> online payday loans direct lenders <a href=https://paydayloansdirectlenders.stream>direct lenders payday loans</a> free chat rooms <a href="https://freechatrooms.bid">free adult chat</a> free chat rooms <a href=https://freechatrooms.bid>free chat rooms</a> easy online payday loans <a href="https://easyonlinepaydayloans.science">quick loans no credit check</a> easy online payday loans <a href=https://easyonlinepaydayloans.science>payday loans online</a>
12018. Define Assignments
10.02.18
11:41
essay writing <a href="https://essaywriting.us.com">college essay writing</a> essay writing <a href=https://essaywriting.us.com>essay writing</a>
12017. Quick Loans
10.02.18
11:18
installment loan <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans</a> installment loans no credit check <a href=https://installmentloans.us.com>installment loans online</a>
12016. insurance
10.02.18
11:04
cheap auto insurance in florida <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">extremely cheap auto insurance</a> cheap auto insurance <a href=https://cheapautoinsurance.us.org>travelers auto insurance quote</a>
12015. French Homework
10.02.18
10:02
essay rewriter <a href="https://essaywriter.us.com">essay writers</a> essay writer <a href=https://essaywriter.us.com>essay writer</a>
12014. car insurances
10.02.18
07:51
best auto insurance companies <a href="https://bestcarinsurance.us.com">costco auto insurance quote</a> best car insurance <a href=https://bestcarinsurance.us.com>best car insurance rates</a>
12013. Buy An Essays
10.02.18
07:01
write essay for me <a href="https://essays.us.com">write essays for me</a> argument persuasive essay <a href=https://essays.us.com>writing essays</a>
12012. Online Essay Writing
10.02.18
05:52
argumentative essays <a href="https://argumentessay.us.com">argument essay</a> argument essay <a href=https://argumentessay.us.com>college essays dealing with death</a>
12011. Pay Day Loan
10.02.18
05:49
loans for bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">loans for bad credit</a> loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>loans with bad credit</a>
12010. Assignment Notebooks
10.02.18
04:00
college paper writers <a href="https://writemypaperforme.us.com">paper writing</a> pay to write my paper <a href=https://writemypaperforme.us.com>write my paper for me</a>
12009. Pay Day Loan
10.02.18
02:43
cash now <a href="https://cashloans.us.com">next day loan</a> need cash now <a href=https://cashloans.us.com>cash loans</a>
12008. Direct Lender Loans
10.02.18
01:01
best online loans instant approval <a href="https://loansonline.us.com">paperless payday loans</a> loans online <a href=https://loansonline.us.com>easiest payday loan to get</a>
12007. Buying An Essay
10.02.18
00:59
help with writing <a href="https://essaywritingservices.us.org">essay writing services</a> essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.org>help writing paper</a>
12006. motorcycle insurance
10.02.18
00:15
best car insurance <a href="https://bestcarinsurance.us.com">best car insurance</a> best auto insurance <a href=https://bestcarinsurance.us.com>best car insurance</a>
12005. Dog Ate Homework
09.02.18
21:58
essay writing service <a href="https://essaywritingservices.us.org">essay writing services</a> writing article review <a href=https://essaywritingservices.us.org>best essay writing service</a>
12004. amica car insurance
09.02.18
21:22
best car insurance <a href="https://bestcarinsurance.us.com">best car insurance companies 2018</a> top car insurance companies 2018 <a href=https://bestcarinsurance.us.com>cheapest car insurance in nj</a>
12003. cheap insurance auto
09.02.18
20:27
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequote.us.com">auto insurance quote</a> auto insurance quote <a href=https://autoinsurancequote.us.com>auto insurance quote</a>
12002. Web Assign Utah
09.02.18
19:26
write my paper for me <a href="https://writemypaperforme.us.com">writing paper</a> writing paper <a href=https://writemypaperforme.us.com>write my paper for me</a>
12001. Best Payday Loan
09.02.18
19:07
advance cash <a href="https://cashadvanceloan.us.com">cash advance loan</a> advance cash loan <a href=https://cashadvanceloan.us.com>payday loans maryland</a>
12000. Buy An Essay Paper
09.02.18
18:57
essay maker <a href="https://essaywriter.us.com">essay maker</a> writing essays games <a href=https://essaywriter.us.com>help for essay writing</a>
11999. insurance quotes
09.02.18
16:02
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">cheap car ins</a> auto insurance quotes <a href=https://autoinsurancequotes.us.org>auto insurance quotes</a>
11998. Define Assignations
09.02.18
15:56
research essay <a href="https://researchessay.us.com">essays on teachers</a> buy research papers <a href=https://researchessay.us.com>research essay</a>
11997. Pay Day Loan
09.02.18
15:32
loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">personal loan no credit check</a> personal loans no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>no teletrack faxless payday loans</a>
11996. nationwide insurance
09.02.18
15:32
top rated car insurance companies <a href="https://autoinsurancequote.us.com">online car insurance instant quote</a> car insurance quote <a href=https://autoinsurancequote.us.com>auto insurance quote</a>
11995. Homework Now.Com
09.02.18
12:55
essay writing <a href="https://essaywriting.us.com">essay writing</a> writing an argumentative essay <a href=https://essaywriting.us.com>essay writing</a>
11994. Assignments Help
09.02.18
09:54
legit essay writing services <a href="https://essaywritingservices.us.org">proofreading service</a> essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.org>write my assignment for me</a>
11993. Buy Essay Online
09.02.18
09:21
term paper online <a href="https://termpaper.us.com">term paper help</a> term papers <a href=https://termpaper.us.com>term paper writer</a>
11992. Payday Loans Online
09.02.18
09:19
online loan <a href="https://loansonline.us.com">loans online</a> loans online <a href=https://loansonline.us.com>loans online</a>
11991. Online Homework
09.02.18
06:53
buy research papers <a href="https://researchessay.us.com">buy research papers</a> essay slang <a href=https://researchessay.us.com>write my research paper</a>
11990. Dissertation Online
09.02.18
05:11
writing a research paper <a href="https://researchessay.us.com">research essay</a> research essay <a href=https://researchessay.us.com>research essay</a>
11989. Cash Advance
09.02.18
04:05
payday advance <a href="https://paydayadvance.us.com">personal loan emi calculator</a> payday advance <a href=https://paydayadvance.us.com>fast cash advance</a>
11988. Write Essay For Me
09.02.18
03:52
literature review writing service <a href="https://writemypaperforme.us.com">homework writing service</a> professional writers <a href=https://writemypaperforme.us.com>write my paper for me</a>
11987. Cash Loan
09.02.18
02:17
online loan application <a href="https://onlineloan.us.com">online loan</a> 3000 loan <a href=https://onlineloan.us.com>specialized loan services</a>
11986. Write My Essay
09.02.18
00:51
reliable essay writing service <a href="https://essaywritingservices.us.org">editing service</a> proofreading service <a href=https://essaywritingservices.us.org>writing service</a>
11985. rental car insurance
08.02.18
23:38
best auto insurance companies <a href="https://bestcarinsurance.us.com">best car insurance</a> best car insurance <a href=https://bestcarinsurance.us.com>auto insurances</a>
11984. Getting A Loan
08.02.18
22:11
payday loans online <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans no credit check</a> installment loans guaranteed <a href=https://paydayloansonline.us.org>payday loans online</a>
11983. Assignment Helps
08.02.18
21:50
writing an article review <a href="https://writemypaperforme.us.com">write my paper for me</a> paper writing <a href=https://writemypaperforme.us.com>best article writing service</a>
11982. Online Payday Loan
08.02.18
20:51
loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">cash til payday loans</a> loans no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>loan no credit check</a>
11981. Assignment Helpers
08.02.18
18:49
paper writing service <a href="https://paperwritingservice.us.com">write my paper for cheap</a> paper writing service <a href=https://paperwritingservice.us.com>help write my story</a>
11980. allstate
08.02.18
17:16
insurance comparison <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">cheap auto insurance in florida</a> cheap full coverage auto insurance <a href=https://cheapautoinsurance.us.org>auto insurance quotes online california</a>
11979. Personal Loans
08.02.18
16:42
guaranteed loans for bad credit <a href="https://loansinstantapproval.us.com">online loans bad credit instant approval</a> loans instant approval <a href=https://loansinstantapproval.us.com>loans instant approval</a>
11978. Cash Loan
08.02.18
16:02
advance payday <a href="https://paydayadvance.us.com">advance payday loan</a> fast cash advance <a href=https://paydayadvance.us.com>payday advance</a>
11977. Write My Paper
08.02.18
15:48
college research essay <a href="https://argumentessay.us.com">college essays dealing with death</a> an argumentative essay <a href=https://argumentessay.us.com>argument essay</a>
11976. car insurance rates
08.02.18
14:45
nj auto insurance <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">best auto insurance companies</a> car insurance quotes online <a href=https://autoinsurancequotes.us.org>free auto insurance quotes comparison</a>
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1689